BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sakine YILMAZ, Sibel PEKSOY
DRONLAR GELECEĞİN EN YAYGIN SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR Mİ?
 
Bilim ve teknolojideki gelişmeler sağlık hizmetlerinde değişime yol açmakta, dolayısı ile tedavi ve bakım standartlarını yükseltebilmektedir. Similatörler, robotlar veya dronlar gibi modern teknolojilerin sağlık bakım hizmetlerine entegre edilmesi giderek önem kazanmaktadır. Özellikle sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde “dronlar” dikkat çeken insansız hava araçlarıdır. Amaç: Bu derlemede, dronların sağlık hizmetlerinde kullanımının yeri ve önemine dikkat dikkat çekilerek, sağlık profesyonellerinin farkındalığının artırılması amaçlamaktadır. Yöntem: Bu çalışma literatürün bütünleştirici bir derlemesidir. Bulgular: Son zamanlarda sağlık hizmetlerinde dikkat çekmeye başlayan modern teknolojilerden biri, daha çok dronlar olarak bilinen insansız hava araçlarıdır. Dronlar, afetlerde hastaları aramak, kurtarmak ve değerlendirmek, kazaları veya tıbbi hizmetleri görüntüye almak, sağlık profesyonellerinin evde veya uzaktaki hastanın ilk değerlendirmesini veya bakımını sağlamak gibi amaçlarla sağlık alanında kullanılmaktadır. Dronların bir uygulama alanı da tıbbi cihazlar, farmasötikler, steril ürünler, ilaçlar, tarama ve test kitleri, aşılar, kan ve transplantasyon ürünlerinden oluşan tıbbi ürünlerin teslimidir. Ayrıca dronlar aracılığıyla drona önceden yüklenmiş veya canlı video, radyo veya telefonla verilen talimatları izleyerek hastalar, sağlık profesyonellerine DNA örneklerini kendileri verebilmektedirler. Dronlar, demans gibi uzun süreli hastalıkları olan hastane dışındaki hastaların bakımında da kullanılabilmektedir. Dronlar hastane uygulamalarını da desteklemektedirler. Gelecekte, hemşireler hastaya ilaç vermek görevinde rahatlatılmış olabileceklerdir. Dronlar, uzaklara kitap ve öğrenme kaynakları sağlama ve hava fotoğrafçılığı yoluyla sağlık araştırma ve gözetimini kolaylaştırma ve veri toplanmayı destekleme gücüne de sahiptir. Dronlar bir çok işlevleriyle uzak veya yoksul bölgelerinde sağlık hizmeti sunumunu artıracak, hastalık ve ölüm oranlarını azaltabilecek gibi görünmektedir. Sonuç: Sağlık profesyonellerinin, gelişen teknolojileri uygulama alanlarına (zamanı etkin kullanma, tarama-önleme programları, telehemşirelik, araştırma, eğitim vb.) ve bilimsel araştırmalarına yansıtmaları sağlığın yükseltilmesi ve sürdürülmesinde oldukça önemli role sahip olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dron, Teknoloji, Sağlık Hizmeti, Hemşirelik 


Keywords: