BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nermin GÜRHAN, Tülay YILMAZ BİNGÖL, Şükriye YENİÇERİ
HELİKOPTER EBEVEYNLİK
 
Aile, toplumun merkezinde yer almaktadır. Hızla değişip dönüşen günümüz toplumlarında yaşanan hızlı toplumsal değişimler ailenin tanımı, yapısı, türleri, işlevleri ve geleceğiyle ilgili çeşitli tartışmaları gündemde tutmaktadır. Ailenin yapısı, büyüklüğü ve işlevlerindeki değişimler; aileye ve evliliğe alternatif yeni yaşam biçimleri ve yeni aile türlerinin ortaya çıkması; boşanmaların, tek ebeveynli ailelerin, evlilik-dışı birlikteliklerin ve doğumların artması; doğurganlığın azalması aileyle ilgili değişimler arasında yer almaktadır. Nesillerin yetiştirilmesinde ailelerin katkısı yadsınamaz düzeydedir. Bu yüzden sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ancak sağlıklı ebeveyn tutumları ile mümkündür. Ebeveyn olarak tanımlanan annenin ve babanın çocuk yetiştirme konusunda tutumlarının ve davranışlarının ilgili/ilgisiz olması ebeveyn tarzlarının farklılaşmasının temel nedenleri olmaktadır. Helikopter ebeveynlik kavramı ise anne-babaların çocuklarının eğitimi, güvenliği, faaliyetleri, kısacası çocuklarının hayatlarının tüm yönleri ile takıntılı sayılabilecek seviyede ilgili olması, aşırı koruyucu, programlı ve mükemmelliyetçi bir ebeveyn tutumu olarak tanımlanmaktadır. Bu ebeveynlik tutumuna sahip ebeveynler iyi niyetli olsalar dahi yapılan çalışmalarla bu ebeveynlerle büyüyen çocukların yaşamının ilerleyen dönemlerinde birçok problemle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bunlar ağrı kesici ve anksiyete-depresyon ilaçları kullanma, özgüven eksikliği ve yetişkin kimliği geliştirmede güçlükler, benlik saygısı, yüksek bir hak duygusu ile kendini gösteren narsist eğilimler, başkalarına bağımlılık, problem çözme yeteneklerinin yeterince gelişmemesi, psikolojik dayanıksızlık gibi. Bu derlemenin amacı, helikopter ebeveyn tutumunun genel bağlamda literatür taramasıyla irdelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Helikopter Ebeveyn Tutumu, Aile, Çocuk Gelişimi 


Keywords: