BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Remziye CİCİ
HEMŞİRELİK PERSPEKTİFİNDE COVİD-19 PANDEMİSİNİN OLUMLU ETKİLERİ
 
Günümüzde etkisini yitirmeye başlayan COVID-19 pandemisi 2020-2021 yıllarında milyonlarca insanın ölmesine neden olmuş, sağlık sistemlerini etkilemiş ve sağlık çalışanlarının yüksek düzeyde performans göstermesini zorunlu kılmıştır. Süreç sağlık profesyonellerinden özellikle hemşireler üzerinde stres, tükenmişlik, depresyon gibi birçok psikolojik soruna, zorlu vardiya sistemlerine, iş yükünün artmasına, idareciler ile iletişim sorunlarına, etik zorluklara ve kaynaklara ulaşımda sınırlılıklara neden olmuştur. Covid-19 pandemisinin sağlık sistemleri ve çalışanları üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra bazı olumlu etkileri de görülmüştür. Pandemi, uzaktan eğitimin yaygınlaşmasını hızlandırmış ve kurumların alt yapılarını teknoloji doğrultusunda güncellemelerini zorunlu kılmıştır. Gerek bu teknolojik güncellemeler gerek ise pandemide yaşanan karantina ve eve kapanmalar panel ve kongrelerin online düzenlenmesini zorunlu kılmış ve webinarların sayısı hızla artmıştır. Bu durum bilgiye erişimin kolaylaşmasını sağlamıştır. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklar ve sorunlar basında daha fazla yer almış bu durum hemşirelerin sorunlarının fark edilmesinin yanı sıra yetkin ve eğitimli hemşirelere olan ihtiyacın farkına varılmasını da sağlamıştır. Aynı zamanda hemşirelik program kapasitesi kaynaklarında bir artış sağlanması gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Tüm bu etkilerinin yanında pandemi ile toplumda hemşirelik mesleğine ve eğitimine olan ilgide bir artış ve hemşirelik mesleğini seçen öğrencilerin çeşitliliğinde artma gözlenmiştir. Sonuç olarak, pandeminin olumsuz etkileri azaltılmaya çalışılırken olumlu etkileri göz ardı edilmemeli ve bu olumlu etkilerin devamlılığı sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Hemşire, Pandemi 


Keywords: