BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma ÖZKAN TUNCAY, Mesut DİREK
İNME REHABİLİTASYONUNDA GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI
 
İnme, beynin bir kısmına kan akışı kesildiğinde meydana gelen ve beyin hücrelerinin ölümüyle sonuçlanan bir sağlık sorunudur. İnmeden sonra hayatta kalan bireylerin %30-50’si orta/ciddi düzey yetersizlikler deneyimlemekte ve bir başkasının bakımına gereksinim duymaktadırlar. Bu durum hastaların uzun süreli bakım ve izlem gereksinimini artırmaktadır. İnme sonrası alt ekstremitelerde zayıflık, yorgunluk, postural instabilite ve kas spazmları gibi nedenlerden dolayı hastaların yarıdan fazlası yürüme bozukluğu ve hareket kısıtlılığı yaşamaya devam etmektedir. İnme hastalarının rehabilitasyon aşamasında yürüme işlevini izlemek ve hastanın iyileşme süreci hakkında geri bildirim sağlamak için etkili yollardan biri giyilebilir teknolojilerin kullanımıdır. Giyilebilir teknolojilerin kullanımı, teknolojideki gelişmeler ve artan tele sağlık ihtiyacı ile sağlık ortamlarında daha belirgin hale gelmiştir. Özellikle inme geçiren bireylerde fiziksel hareketsizlik ile morbidite ve mortalite arasındaki ilişki anlaşıldıkça, inme sonrası yürüme ve fiziksel aktivite ölçümlerini incelemeye yönelik giyilebilir teknolojilerinin kullanımı ön plana çıkmıştır. Giyilebilir teknolojiler sayesinde hastanın günlük adım sayısı takip edilebilmekte ve adım hızının değerlendirilmesi yoluyla fiziksel aktivite seviyeleri incelemektedir. İnme sonrası rehabilitasyon sürecinde kol hareketlerini izlemek ve artırmak için tişört şeklinde tasarlanan giyilebilir sensörler de hastaların egzersizlerini evde yapmalarına izin vererek hastanın evde takibini kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte giyilebilir teknolojiler beslenme ve egzersiz düzeyinin kontrolü, tıbbi bilgiye erişimi kolaylaştırma, hastaların klinik karar aşamasına daha çok katılımı ve hastalık ya da sağlık sorunlarının daha doğru teşhisini sağlamada kullanılmaktadır. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan bu cihazların nörolojik kronik hastalıkların yönetiminde de kullanıldığı ve özellikle hastayı daha fazla fiziksel aktivite yapmaya teşvik ettiği ve böylece hareketsiz yaşamın neden olabileceği obezite, kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarının önlenmesini sağlayabileceği bilinmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnme, Rehabilitasyon, Giyilebilir teknoloji 


Keywords: