BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeyma AYDEMİR, Berna BAYIR
MADDE BAĞIMLISI BİREYLER VE AİLELERE YAKLAŞIM
 
Bu derlemede madde bağımlılığı olan bireylerin aileleriyle ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi hedeflenmiştir. Bağımlılık; bireyin gelişimini etkileyen biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel faktörlere dayalı, kronik bir hastalık olarak bilinmektedir. Günümüzde de önemini yitirmeyen ve aksine giderek önem kazanan konuların başında yer almaktadır. Madde bağımlılığı kişiye ve ailesine maddi manevi birçok zarar veren bağımlılık türlerinin başında gelmektedir. Bireyi ve aileyi fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkileyen psikosoyal bir problemdir. Sadece birey ve ailesini değil toplum sağlığını da tehdit eden ciddi bir halk sağlığı konusudur. Bağımlı olan birey kendi iç dünyasında aşamadığı problemlerini başta ailesine dolayısıyla çevresine yansıtır. Yapılan çalışmalarda ailelerin önemli bir bölümünün, bağımlı yakınlarına karşı nasıl davranacakları, bu durumla nasıl baş edecekleri hakkında destek almadıkları ve hastayla ilgili sorunlar karşısında tedavi kurumu ile nasıl bağlantı kurabileceklerini bilmedikleri belirtilmektedir. Ailelerin madde kullanımıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve ailesinden birinin madde kullanımından şüphelendiklerinde ne yapacaklarını bilemedikleri bu nedenle yoğun kaygı yaşadıkları bilinmektedir. Ailesinden birinin madde kullandığını öğrendiğinde şaşkınlığın yanında hayal kırıklığı, suçluluk, ve korku yaşamaktadır. Ailelerin bu duyguların farkında olması bağımlı birey ve aile için sağlıklı adımlar atılması yönünden önemlidir. Farkındalığı ve bilinç düzeyi yüksek ailelerin tedaviye yaklaşımlarının olumlu düzeyde katkısı olduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak bu sorunu yaşayan ailelerle ilgili yapılan çalışmaların geneline bakıldığında içinde bulunduğu sorunu kabul eden ailelerin tedavi yöntemine daha erken başvurdukları saptanmıştır. Madde bağımlılığı sadece bağımlı olan bireyin değil o ailenin sorunudur. Ailenin bu konuda bilinçli olmasının bağımlı bireyi de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, aile, farkındalık

Anahtar Kelimeler: Madde Bağımlılığı, Aile, Farkındalık 


Keywords: