BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin USLU, Vildan KOCATEPE
MEME KANSERİ SONRASI SAĞ KALIM SÜRECİNDE BAKIM PLANI KULLANIMI VE ETKİNLİĞİ
 
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olup 2017 ylında yaklaşık 1.7 milyon yeni meme kanseri tanısı konulduğu belirtilmektedir. Meme kanseri için 5 yıllık sağkalım oranı son 30 yılda %72'den %90'a yükseldiği ve kanser sonrası sağ kalan kadın sayısının giderek arttığı belirtilmektedir. “Kanser sonrası sağkalım bakım planı”, kanser tedavisi tamamlandıktan sonra bakımın koordinasyonunu geliştirmeye yönelik planlanan hasta merkezli bakım modelidir. Birçok uluslararası kanser kuruluşu meme kanseri sonrası sağ kalanlarda bakım planı kullanımını önermektedir. Kanser sonrası sağkalım bakım planı, kanser tedavisini takiben klinik bakım ve koordinasyonu yönlendirmek, sağ kalanların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve tedavi sonrası geçiş dönemi boyunca destekleyici bakım sürecini güçlendirmek için tasarlanmış çok amaçlı iletişim aracıdır. Meme kanseri sonrası sağ kalım sürecinde bireylerin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen özel bir yaklaşımdır. Sağ kalım bakım sürecinin bileşenleri; nüksün önlenmesi ve erken tespiti, ikincil kanser taraması, kanser ve tedavilerinin uzun vadeli ve geç yan etkilerinin yönetimi, sağlığın geliştirilmesi, hastanın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için tedavisini sürdüren hekim ve birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında koordinasyonun sürdürülmesidir. Sağ kalım bakım planının birincil amacı, birey ilişkili ve sağlık ilişkili çıktıların iyileştirilmesidir. Kanser sonrası sağkalım bakım planının etkin sunulması ve uygulanması için başarılı bir model geliştirilmesi ve ortak paydaşların sürece dâhil edilmesi gerekmektedir. Geçerli ve güvenilir bir bakım planı oluşturulmadan önce sağ kalan bireylerin ihtiyaçlarının kapsamlı olarak belirlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Kanser sonrası bakım, Kanser sonrası sağ kalım, Sağ kalım bakım planı, Meme hemşireliği 


Keywords: