BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aycan ŞAHİN, Elif Ayfer BALTACI YILDIZ, Ümran SEVİL
MÜZİĞİN NON-STRES TESTİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Hamilelik normal bir süreç olmasının yanında, gebe kadınlar için aynı zamanda stres oluşturan fizyolojik bir süreçtir. Bu süreçte gebelik takibinin yapılması ve fetal iyilik durumunun değerlendirilmesi amacıyla birçok tanı testleri yapılmaktadır. Yapılan tanı testlerinden biride non-stres testidir (NST). Non-stres test bebeğin kalp hızlarını ve fetal hareketleri ile kontraksiyonlar arasındaki bağlantıyı gözlemlemek amacıyla yapılır. Test bebeğin iyilik durumu hakkında bilgi verdiği için, anne adaylarında stres ve kaygıya neden olabilmektedir. Bu durumda yalancı reaktifliğe sebep olabilmektedir. Bu sebeple fetüsün tam olarak değerlendirilmesi sağlanamamaktadır. Bu durumu ortadan kaldırabilmek için anne adayındaki stres seviyesini en aza indirgemek gerekmektedir. Anne adaylarının oluşan stresle baş etmede etkili baş etme yöntemlerinin kullanımı son derece önemlidir. En etkili ve risk oluşturmayan yöntemlerden biride müzikle tedavidir. Nonfarmakolojik olmasının yanın da, ucuz ve kolay ulaşılabilir olması da oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalara bakıldığında müzikle tedavinin kullanımının tıp tarihi kadar eski olduğu görülmektedir. Sağlık alanında birçok hastalığın tedavisinde farmakolojik yöntemlerle birlikte kombine bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle psikolojik anlamda etkili bir yöntem olduğu bulunmuştur. Müzikle tedavi antenatal dönemde gebe ve fetüs üzerinde olumlu sonuçları olan non-invazif bir yöntemdir. Perinatal süreçte müzik tedavisinin, fetüsün kalp hızı ile hareketlerinde artışa ve işitsel fonksiyonlarında gelişim sağladığı görülmüştür. Derlememizde müzikle beraber uygulanan non-stres testin fetüs ve anne adayı üzerindeki etkilerini gözlemlemek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: müzik, non-stres test, fetüs, stres 


Keywords: