BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kader YILDIZ, Yeliz KAYA
NEDENİ AÇIKLANAMAYAN İNFERTİL KADINLARDA KAFEİN KULLANIMI
 
İnfertilite dünyada üreme çağındaki çiftleri etkileyen ve giderek yaygınlaşan önemli bir toplumsal sorundur. İnfertilite kadın ve erkek faktörlü nedenlerden kaynaklansa bile fertilite üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecek yaşam biçimi ve davranışlarından kaynaklı risk faktörleri bulunmaktadır. Kadın ve erkeğe yönelik tıbbi bir neden bulunmadığı durumlarda nedeni açıklanamayan infertilite karşımıza çıkmaktadır. Nedeni açıklanamayan infertilitede riskli yaşam biçimi davranışları kadın ve erkek faktörlü infertiliteyi etkilemektedir. Doğurganlık çağındaki kadın ve erkekte fertilite üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecek riskli davranışlar arasında kafein tüketimi ve tüketilen kafein miktarı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kafeinin üreme sistemi üzerindeki olumsuz etkisi tüketilen kafeinin dozu ile ilişkilidir. Günlük olarak tüketilen içecek miktarlarına göre de kafein dozu değişmektedir. Farklı içeceklerin değişik miktarda kafein içermesi günlük alınan dozu direkt olarak etkileyen bir faktördür. Kafeinin aşırı miktarda tüketilmesi de infertilite riskini etkilemektedir. Bundan dolayı kafein tüketimi infertilite ile ilişkiyi açıklamada dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Kafein günümüzde tüketimi giderek artan bir maddedir. Kullanımı da hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Çocukluktan başlayıp yaşlılığa kadar toplumun geniş alanında yaygın ve düzenli olarak tüketilen kafein insanda mental ve fiziki etkiler oluşturmaktadır. Ayrıca tüketilen kafein birçok içeceğin içeriğini oluşturmaktadır. Çoğunlukla da içecekler içinden alınmaktadır. Bu derlemede yapılmış çalışmalar gözden geçirilerek nedeni açıklanamayan infertilitede kafein tüketimi konusu değerlendirilmekte ve önemi vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: infertilite, kafein, kadın, yaşam biçimi 


Keywords: