BİLDİRİ DETAY

Sevda KORKUT BAYINDIR, Songül GÖRİŞ
ORAL MUKOZİT YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 
Ağız günlük yaşamda yemek yeme, konuşma, gülme gibi aktiviteleri defalarca yaptığımız temel organımızdır. Bu nedenle yeterli ağız hijyeninin oluşturulması ile ağızla yapılan aktivitelerin sağlıklı sürdürülmesinin yanında bireyin benlik saygısının yükseltilmesi ve kendini iyi hissetmesi de sağlanmaktadır. Ağız hijyeni uygulamaları, ağız içindeki tüm yapıların temizlenmesi, enfeksiyonların önlenmesi, temizlik, rahatlık ve ferahlık duygusunun kazandırılması amacıyla yapılan en önemli hemşirelik bakım aktivitelerinden biridir. Ancak hemşireler sadece sağlıklı ağızın bakımını vermede değil, oral mukozit gibi yaygın oral problemlerin geliştiği durumlarda da bakımı yönetmekle sorumludur. Ağız ve orofarenksin ülseratif lezyon ve inflamasyonu olan oral mukozitte, mukozada hasar oluşmakta, bu hasar genişleyerek ülserleşme meydana gelmektedir. Bu durum bireylerin yeme-içme gibi temel aktivitelerde bile travma yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle primer hemşirelik sorumlulukları arasında yer alan ağız bakımının, oral mukozite bağlı bireylerin yaşadığı semptomların azaltılması ve mukozitin etkin bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca hemşireler oral mukozit açısından riskli hasta gruplarını iyi tanımalı ve bu hastaların oral müköz membranlarını düzenli olarak değerlendirmelidir. Kanıta dayalı uygulama rehberleri ve çalışmalar incelendiğinde mukozitin yönetiminde kullanılması önerilen ve önerilmeyen farmakolojik ve nonfarmakolojik birçok yöntemin yer aldığı görülmektedir. Hemşireler oral mukozitin yönetiminde kullanılan bu yöntemleri yakından takip etmeli ve oral mukozit ile ilgili kanıta dayalı çalışma sonuçlarını bakımlarında kullanmalıdırlar. Bu derleme oral mukozit yönetiminde hemşirelik bakımının önemi ve mukozitte kullanılan yöntemlerin tartışılması amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağız bakımı, oral mukozit, hemşirelik 


Keywords: