BİLDİRİ DETAY

Sibel KÜÇÜKOĞLU, Kamile AKÇA, Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR
PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE BAKIMDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 
Pediatri hemşiresi, evrensel çocuk hakları ve profesyonel hemşirelik rolleri doğrultusunda 0-18 yaş arasındaki çocukların aile ve toplum içinde fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı büyüme ve gelişmesi, hastalıklardan korunması ve sağlığının en üst düzeye çıkarılması, hastalandığında hasta çocuğun tedavisi, bakımı ve iyileştirilmesinden sorumlu hemşire olarak tanımlanmaktadır. Hemşirenin rolü, bireyleri kendine-bakım aktivitelerinde desteklemek ve kendi sağlık bakım gereksinimlerini karşılayamadıkları zaman onların bakımını üstlenmektir. Çocuk sağlığı hemşiresinin rolü sürekli olarak değişmektedir. Bu değişiklikler; sağlık ve tıbbi bakım alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, kadın hareketlerinin etkisi, devletin çocuk bakımındaki rolünün artması ve hemşirelik mesleğindeki değişiklikler nedeniyle olmuştur. 50 yıl önce pediatri hemşireliği sadece hastanede yatan çocuğun bakımına yönelikti. Günümüzde ise hemşirelikte hastalıkların ve kazaların önlenmesi, holistik sağlık görüşü ve çocuğun aile içindeki bakımı önem kazanmıştır. Hemşirenin temel rolü bakımdır. Bu derlemede, son yıllarda çocuk hemşireliğinde güncel yaklaşımlar olan, hastane ortamında ailelerin beklenti ve gereksinimlerine en uygun sağlık hizmeti verebilmek, çocuk ve ailesinin anksiyetesini azaltarak iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla çocuk sağlığı alanında aile merkezli bakım uygulamaları; sağlık bakım ortamında çocuklar ve aileleri için fiziksel ve psikolojik sıkıntıları en aza indirmeyi hedefleyen bir bakım felsefesi olan atravmatik bakım; profesyonel hemşirelik uygulamalarının merkezinde, prematüre yenidoğanlar için geliştirilmiş bireyselleştirilmiş destekleyici gelişimsel bakım; acının hafifletilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenen hastalarda olabildiğince erken dönemlerde uygulanması gerektiği geniş bir kabul gören palyatif bakım ve pediatri kliniklerinde çocukla iletişim kurmada, çocuğun sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından hemşirelik bakımının çok önemli bir yönünü oluşturan terapötik oyun yaklaşımı kanıt temelli sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pediatri hemşireliği, Bakım, Güncel yaklaşımlar 


Keywords: