BİLDİRİ DETAY

Tuba ERYİĞİT, Sevim ŞEN
PERİFERIK KATETERIZASYON İŞLEMINDE SABITLEYICI “KULLANICI DOSTU BILEKLIK”
 
Amaç: Periferik kateterizasyon işleminde bağlantı kabloları ile birden fazla tedavi uygulanabilmektedir. Çoklu tedavinin verilmesi esnasında birden fazla hattın yer alması kabloların dağınık olmasına neden olmaktadır. Bu durum hasta konforunun azalması, enfeksiyon riskinin artması ve kateterin yerinden çıkması gibi istenmeyen durumların oluşması ile sonuçlanmaktadır. Bu proje periferik kateterin “kullanıcı dostu bileklik” ile tespit edilmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Proje geliştirme yeni ürün planlaması ve yeni ürünün devreye girişi olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada periferik kateterizasyon işlemi ile uygulanan intra venöz tedaviler esnasında kullanılan malzemelerin incelenmesi, mevcut duruma yönelik problemin saptanması ve tanımlanması yapılmıştır. İkinci aşamada ise yeni ürünün geliştirilmesine yönelik planlama süreci yer almaktadır. Bu süreçte tasarlanan ürünün çiziminin yapılması ve uygun malzemenin belirlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca ürünün uygulamaya uygun hale getirilmesi planlanmıştır. Bulgular: Mevcut teknikte; periferik kateterizasyon ile çoklu tedavi uygulamak amacıyla kullanılan bağlantı kablosunun sabitlenmesi flaster bant ile yapılmaktadır. Bu yöntemin; estetik ve konforu bozması, cildi tahriş etmesi, ıslanma veya takılma durumlarında kolayca yerinden ayrılabilmesi ve enfeksiyon riski gibi birçok dezavantajı bulunmaktadır. Periferik kateterizasyon işleminde kullanılması planlanan sabitleyici bileklik ile istenmeyen durumların ortadan kalkması hedeflenmiştir. Tasarlanan bileklik bağlantı kablolarının sabitlemesini kolaylaştırması için “kullanıcı dostu bileklik” olarak planlanmıştır. Sonuç: Periferik kateterizasyon işleminde “kullanıcı dostu bileklik”, su geçirmez olması ve tespit etmesi sayesinde kateterin kullanım ömrünü koruması açısından oldukça faydalı bir üründür. Ayrıca kullanımının pratik olması, hastada hareket kısıtlılığına neden olmaması gibi avantajları da bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Periferik kateterizasyon, sabitleme, kullanıcı dostu bileklik

Anahtar Kelimeler: Periferik kateterizasyon, sabitleme, kullanıcı dostu bileklik 


Keywords: