BİLDİRİ DETAY

Yeliz DİNÇER, Hacer ALEMDAR
ROBOTİK CERRAHİDE HEMŞİRENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 
Ameliyatlarda robotların kullanımı çok eski tarihlere dayanmamakla birlikte, teknolojik gelişmeler sayesinde bu alanda hızlı değişimler yaşanmaktadır. Robotik yaklaşımın faydalarını üç boyutlu görüntüleme sayesinde araçların diğer yöntemlere göre çok daha fazla duyarlı olması ve titreşimleri engellemesi nedeniyle daha fazla incelik gerektiren alanlarda kullanılabilmesi, sınırlılıklarını ise dokunma duyusu geri bildiriminin yokluğu, sistemin büyük hacimli olması ve maliyet oluşturmaktadır. Hemşireler, hastalarında fiziksel, emosyonel rahatlığı ve desteği sağlamak amacıyla güvenli, etkili ve kaliteli bakım girişimlerini gerçekleştirmektedir. Bakım girişimlerini gerçekleştirirken teknolojik gelişmelerden etkilenmektedirler. Bu nedenle sağlık bakım alanında çalışan tüm profesyonellerin gelişen teknolojiler konusunda sürekli eğitimleri bakımın güvenliği ve kalitesi açısından son derece önemlidir. Kullanacakları teknolojiyi belirlerken uygulanabilir, kullanılabilir ve güvenilir olmasına, etkililik düzeyine, maliyetine, sosyal, yasal ve etik yönüne dikkat ederek bakıma yönelik politika ve prosedürlerini yenilemektedirler. Robotik sistemin kullanılması, hemşirelerin çalıştığı çevreyi değiştirmekte ve hastaların gereksindiği bakımı etkilemektedir. Hemşire de cerrahi ekibin önemli bir üyesi olarak sürekli gelişen bu teknolojiye uyum sağlamak, görev ve sorumluluklarının bilincinde olmak durumundadır. Robotik sistem alanında uzman hemşirelerin başlıca görevleri arasında; ameliyat sırasında robotik uygulamalara yardım etme, çalışmaya yeni başlayanların oryantasyonu, cerrahlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları için eğitim fırsatları oluşturma, araştırmalara yardım etme, ameliyat listesini koordine etme ve malzemelerin sağlanması bulunmaktadır. Sonuç olarak, robotik cerrahi sürekli gelişen ve ilerleyen bir teknolojidir. Tıp alanındaki gelişmeler ile hasta, sağlık profesyonelleri ve hastane açısından birçok olumlu ve olumsuz sonuçları beraberinde getirmektedir. Kurum ve sağlık çalışanları da bu teknolojilere uyum sağlamak için kendilerini her yönden geliştirmek durumundadır.

Anahtar Kelimeler: Robotik cerrahi, Robot bilimi, Hemşirelik 


Keywords: