BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gül ASLAN, Esra DUĞRAL, Özden KARAKOÇ, Merdiye ÖZTÜRK
SAĞLIĞA İLİŞKİN WEB SAYFALARININ KALİTESİNE VE YETERLİLİĞİNE BAKIŞ
 
Hastaların interneti duygusal destek ve bilgi desteği için kullandıklarını gösterilmiştir. Duygusal destek, internetteki sosyal ağlar ile sağlanır. Bilgi desteği için web sayfaları kullanılır. Web sitelerinde yanlış, eksik, aldatıcı sağlık bilgilerinin bulunabildiği belirtilmiştir. Bu sayfaların kalitesini değerlendirmede kullanılan kriterlerin değiştiğini ve ortak kalite kriterlerinin tanımlanması gerektiği görülmüştür. Yararlı ve güvenilir sağlık bilgilerinin çevrimiçi dağıtımını teşvik etmek, uygun ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla kurulan the Health on the Net Foundation (HON) tarafından, webde bulunan sağlık bilgilerinin güvenilirliğini standartlaştırmaya yardımcı olmak için HONcode hazırlanmıştır. HONcode kriterleri: Yazarların yetkinlikleri belirtilmeli Hasta - hekim ilişkisini tamamlamalı Gizlilik politikası açıklanmalı İçeriğin kaynağı ve tarihi açıklanmalı İçerik karşılaştırılabilmeli İletişim bilgileri açıklanmalı Sitenin finansmanı açıklanmalı Reklam politikası açıklanmalı HON, değerlendirilen web sitelerine, HONcode uygunluk sertifikası vermektedir. Ayrıca the Journal of the American Medical Association (JAMA) tarafından oluşturulan 4 kriterlik skorlama da, sitelerin yeterliliği ve güvenilirliği konusunda bilgi verir. Her ölçüt 1 puandır. Site, 3 ve üzeri skora sahipse yüksek kaliteli, 3’ün altında bir skora sahipse düşük kaliteli olarak sınıflandırılmaktadır. JAMA değerlendirme kriterleri: Yazarlık: Yazarın adını, bağlantılarını ve kimlik bilgilerini uygun şekilde belirtilmeli. Atıf: İçeriğin kaynağı yeterli biçimde belirtilmeli. Güncellik: İçerik yayınlandığında ya da güncellendikten sonra tarih verilmeli. Açıklama: Site sahibi, siteyi destekleyenler, reklam politikası, herhangi bir potansiyel çıkar çatışması açısından açık olmalı. Çalışmalarda, sağlığa ilişkin sayfalarda yapılacak derecelendirme ve sertifikalandırmanın sayfaların güvenilirliğini arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca bu derecelendirmenin ve sertifikasyonun standardize edilmesi ve Türkçe sayfalarda da zorunlu tutulması, sağlığa ilişkin bilgi içeren Türkçe sayfaların güvenilirliğini arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Güvenliği, HONcode, JAMA Kriterleri 


Keywords: