BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Mükerrem ATALAY ORAL, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL
SAĞLIK YATIRIMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ, ŞEHİR HASTANELERİNDE YATIRIMLARIN ROLÜ
 
Devletin asli görevleri arasında yer alan sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik toplum hayatına giren şehir hastaneleri, son yıllarda hem medya hem de hasta bireylerinin sürekli gündeminde kalmaya devam etmektedir. Anayasada yer alan “her birey yaşama, maddi varlığını koruma ve geliştirme” hakkında sahiptir denilmekte ve koruma altında alınmaktadır. Devlet toplum ile bireylerin her türlü sağlık, eğitim, güvenlik, ekonomik ve diğer zorunluluk arz eden hizmetlerini karşılamakla yükümlüdür. Fakat son yıllarda hayatımıza hızla giren devlet ve özel sektör ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerine ilişkin yaşanan sorunlar giderek artış göstermektedir. Bunların en başında özel sektör eliyle yapılan şehir hastanelerinin kamuya maliyetleri ve topluma yansıyan olumsuz algısıdır. Biz bu çalışmada, Türkiye’deki Şehir hastanelerine yapılan yatırımların hasta sayısı ve performansı üzerindeki etkisini gösteren modelimizi test etmek istedik. Bunun için performans ölçütleri olarak üç farklı gösterge kullandık. Bu göstergeler yatırım, hasta sayısı ve hastane yatak sayısıdır. Önerilen modelimiz, şehir hastaneleri için hastane yatırımlarının hasta sayısı ve hastane yatak sayısı ile karşılıklı bir ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir. Çok boyutlu yapısal eşitlik modellemesi (SEM) ile nedensel etkiler tutarlı bir şekilde şehir hastanelerine yapılan yatırımların hastane yatak sayısı ve hizmet verilen hasta sayısı üzerinde doğrudan olumlu etkileri olduğu sonucunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Kamu, Yönetim, Ekonomi, Yatırım, Hasta, Hastane, Özel Sektör, Konsersiyum 


Keywords: