BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aslı ER KORUCU, İlknur Münevver GÖNENÇ
SANAL HEMŞİRE AVATARLARI
 
Amaç: Avatarlar sağlık çalışanlarını çeşitli nedenlerle somutlaştırmak için kullanılmaktadır. Bu derlemenin amacı yeni bir kavram olan avatar hemşirelerin önemini değerlendirmektir. Yöntem: Bu çalışma literatürün bütünleştirici bir derlemesidir. Bulgular: Sanal ortamda kullanıcıların grafiksel gösterimi olan avatarlar, sanal gerçeklik programlarının popüler bileşenleri olmakla birlikte sağlık alanındaki son yenilikler içerisinde yer almaktadır. Sanal avatarların sağlık alanındaki kullanımı için hasta bilgilerinin toplandığı, yaşam tarzı değişiklikleri ile ilgili danışmanlık ve taburculuk eğitimini içeren bir yazılım görseli oluşturulmakta ve bu alandaki kullanımına sanal hemşireler örnek olarak gösterilebilmektedir. Sanal hemşire avatarları sağlık ortamlarında hemşireler tarafından geleneksel olarak yapılan hasta bakımını desteklemek için kullanılmaktadır. Zhou ve ark. (2014) tarafından yapılan bir çalışmada sanal hemşire avatarlarının, bakım planları, ilaçları gözden geçirme ve hastaneden taburcu olma görevlerini başarıyla yerine getirebildiği bildirmektedir. Ayrıca son kanıtlar göstermektedir ki, kültürel ve sosyal özeliklerle birlikte kullanıcı tercihine yönelik geliştirilen avatarların sunmuş olduğu rehberlik hizmetleri, kullanıcılar tarafından fiziksel ve psikososyal yönden daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Sanal hemşire avatarları ile ilgili yapılan bir çalışmada iki avatar örneği kullanılmış, avatarlardan biri beyaz diğeri Afrika kökenli avatar kadın modeli olarak tasarlanmıştır. Bu durumun hasta memnuniyeti üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, hasta ve avatar benzerlikleri ile hasta memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ancak sanal hemşire avatarlarının yararları karmaşık ahlaki yargılarda bulunma ve işbirliğine katılma yetenekleriyle sınırlı kalmaktadır. Sonuç: Literatür, sanal hemşire avatarlarının hastalar için kabul edilebilir ve başarılı bir şekilde tamamlayabileceği görevlerinin olduğunu göstermektedir. Sanal hemşire avatarları, profesyonel hemşirelerin doldurduğu birçok rol için uygun olmasa da, hemşirelik profesyonelleriyle işbirliği içinde, sağlık hizmeti arzı ile talep arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olacak görevler üstlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Avatar, Sanal Hemşire, Hemşire 


Keywords: