BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Betül MAMMADOV
ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLMİŞ TIBBİ ALETLER VE ORGAN EĞİTİM MODELLERİ
 
Giriş: Üç boyutlu yazıcılar sanal ortamda tasarlanmış modelleri katı şekilde basabilen ve üç boyutlu nesnelere dönüştürebilen makinelerdir. Üç boyutlu baskı yaygın bir teknolojidir ve sağlık endüstrisinin birçok alanında kullanılmaktadır. Özellikle sağlık eğitiminde öğrenme ve öğretme sürecinde simülasyon yolu ile eğitim vermenin yaralarına dair birçok çalışma mevcuttur. Çalışmanın amacı; tıbbi aletlerin ve eğitimde kulllanılan organ modellerinin ucuz, hızlı ve kolay bir şekilde üretilmesini sağlamaktır. Bu amaç için ürettiğimiz; fetoskop, yenidoğan umbilikal kord klempi, üç boyutlu anatomik uterus kesit modeli, rahim içi araç takma ve servikal smear alma eğitimleri için üretilmiş uterus modeli, doğumu simüle eden üç boyutlu pelvis kemiği ve fetal kafatası modeli, jinekolojik hastalıkları tarifleyen (myom, polip vb.) üç boyutlu uterus modelleri çalışmalarımızdan bazılarıdır. Gereç - Yöntem: Modeller, Zbrush (Pixologic) ve Fusion 360 (Autodesk, CA, ABD.) yazılımında çizilerek, Cura yazılımında baskıya hazırlanmış ve Ultimaker 2+ Extended yazıcıya yüklenmiştir. Hammaddesi sert plastik malzeme olan polilaktik asit (PLA) ve akrilonitril bütadiyen stiren (ABS) kullanılarak basılmış ve üç boyutlu hale getirilmiştir. Bulgular: Ürettiğimiz modellerin baskı süreleri modelin büyüklüğü ile orantılı olarak 2 saat 26 dakika ile 13 saat 18 dakika arasında değişen zamanlarda basılmıştır. Ürünlerin maaliyetleri ise, harcanan hammaddenin gramına göre değişiklik göstermekteydi ve ürün maaliyetleri 4 ile 24 Türk Lirası arasında değişmekteydi. Sonuç: Simülasyon ile öğrenme ve öğretme yöntemini desteklemek amacıyla kullandığımız üç boyutlu baskı teknolojisi, eğitim modelleri üretmek için hızlı, ucuz ve kullanışlı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: 3D yazıcı, Model, Eğitim, Ebelik, Hemşirelik 


Keywords: