BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rabia ERKAN, Funda ÖZDEMİR
ÜRİNER İNKONTİNANSLI KADINLARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ
 
Kadınlarda üriner inkontinans görülme sıklığı fazladır. Üriner inkontinans kadınları psikososyal olarak olumsuz etkileyebilmekte ve kadınların yaşam kalitesini azaltabilmektedir. Yaygın bir sağlık sorunu olmasına rağmen kadınların bu sorun için tıbbi yardım arama oranları düşüktür. Kadınlar; korku, önemsememe, vakit bulamama, çekinme, geçici bir durum olarak düşünme, normal olduğunu düşünme, sosyal güvencesi olmaması, yaşlanmanın doğal sonucu olarak düşünme, rahatsız olmama, tedavi edilemeyen bir problem olarak düşünme gibi nedenlerle doktora başvurmamaktadır. Ayrıca üriner inkontinans ile baş etmek için kadınların bilinmeyen yerlerde hemen ulaşılabileceği tuvalet arama, günlük alınan sıvı miktarını azaltma, sık iç çamaşırı değiştirme, yedek kıyafet taşıma, ped kullanma, ayaklarını sıcak tutma, sık tuvalete gitme, fiziksel aktiviteleri sınırlandırma, zorunlu olmadıkça sosyal etkinliklere katılmama, evde kalmayı tercih etme gibi önlemler aldıkları bildirilmiştir. Sağlık okuryazarlığı, kişisel yaşam tarzını ve yaşam koşullarını değiştirerek kişisel sağlığı ve toplum sağlığını iyileştirmek amacıyla harekete geçmek için bir bilgi, kişisel beceri ve güven düzeyine ulaşılması anlamına gelir. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin yüksek olmasının; sağlık hizmetlerinin etkin kullanılması ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirilmesi gibi faydaları vardır. Bu bilgiler doğrultusunda bu derlemede, üriner inkontinanslı kadınlarda sağlık okuryazarlığının önemini vurgulamak amaçlanmıştır. Hemşireler, bir kişinin inkontinans yaşadığının farkına varan ilk sağlık profesyonellerindendir. Aynı zamanda sağlıklı/hasta bireyler ile en fazla zaman geçiren kişilerdir. Bu nedenle hemşireler inkontinansa yönelik bakımda önemli bir konuma sahiptirler. Üriner inkontinanslı bireylerin sağlık okuryazarlıklarının değerlendirilmesinin hemşirelik bakımının planlanmasında yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, Üriner inkontinans, Hemşirelik, Kadın 


Keywords: