BİLDİRİ DETAY

Havva KAÇAN SOFTA
YAŞLILARIN EVDE BAKIMI VE HEMŞİRELİK
 
Bu çalışmada Evde bakım hizmeti kapsamında yaşlılar ile ilgili yapılmış araştırmalar incelenerek öneriler sunularak ve evde bakım hizmetinin önemine vurgu yapmak amaçlanmıştır. Evde bakım hizmetleri farklı meslek üyelerinin işbirliği ve eşgüdümüyle sağlık hizmetleri yanında yaşlıların sağlık sorunlarını, sosyal ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi ile birlikte ele alarak hizmetlerin yaşlı ve ailesine kendi ev ortamında sunulduğu bir hizmet modeli olarak görülmelidir. Evde bakım hizmetleri nüfusun artması, özürlülük ve kronik hastalıkların dünyada ve ülkemizde giderek artması ile evde bakım hizmetleri ortaya çıkmıştır. Evde bakım, hastanın evinde sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan sağlık hizmeti veya desteğini ifade etmektedir. Evde bakım hizmetlerinin amacı sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürmek ve verimini artırmaktır. Evde sağlık bakımı geleneksel yataklı tedavi hizmetleri için düşük maliyetli bir alternatiftir ve sağlık hizmetleri için finansal kaynakların kıt olduğu gelişmekte olan ülkeler için önemli bir seçenektir.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2013 yılı istatistikleri; 21 Avrupa ülkesinde, 60 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 20’yi aştığını göstermektedir (WHO, 2013). Ülkemizde de durum, dünya gerçeklerine paralellik göstermekte, gelişen sağlık olanakları sayesinde yaşlı birey sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 1985’te 65 yaş ve üzeri bireyler tüm toplumun % 4,2’sini teşkil ederken bu oran 2016 yılında % 8,3’e yükselmiştir. (TÜİK, 2017).Yaşlı nüfusunun giderek artması sağlık sorunlarında artışa neden olmuş, kronikleşen hastalıklar evde bakım hizmetlerinin dogmasına neden olmuştur. Evde bakım hizmetlerinden yararlanan bir grup ise yaşlılardır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Evde Bakımı, Hemşirelik 


Keywords: