BİLDİRİ DETAY

Fatma KOCAAĞA
ZAMAN YÖNETİMİ VE YARATICILIK
 
Değişen yaşam koşulları ve beraberinde gelen yeniliklere, hem sağlık hizmetlerinin hem de bireylerin uyum sağlaması gerekmektedir. Toplumun ve insanlığın gelişmesinde önemli bir yer tutan yaratıcılık, her bireyde var olan ve insanın yaşamının her döneminde bulunabilen bir yetenek, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara kadar uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir. Günümüzde değişen sağlık bakım gereksinimleri dikkate alındığında hemşirelik mesleği, yaratıcı, araştırıcı, bilgiye ulaşan, bilgi üreten, bilgiyi ve zamanı iyi kullanabilen, meslek üyelerine ihtiyaç duymaktadır. Organizasyonel sistemlerde yaratıcılığın ve zamanın etkin kullanılmasının yaygınlaşması, profesyonel hemşirelik uygulamalarının ve hemşirelik bakımının gelişmesine, iyileşmesine olanak tanır, problem çözmeyi sağlar. Zaman kavramı diğer kaynaklardan farklı olarak; satın alınamayan, ödünç verilemeyen, depolanamayan, çoğaltılamayan bir kaynaktır. Zaman yönetimi, zaman faktörü göz önünde bulundurularak, kaynakların etkin kullanımı demektir. Böylece, bireylere amaçlarını etkin bir şekilde gerçekleştirebilme imkanı sağlanır. Hemşirelerin zamanlarını etkin yönetme biçimlerinin hasta bakımının etkinliği üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Hemşirelerin kritik hastaların tedavi ve bakımıyla ilgilendiğinden; etkin zaman yönetimi stratejilerinin ve yaratıcılığın klinik hemşirelerde kullanılması oldukça önemlidir. Yaratıcı hemşirelerin zamanlarını yönetme biçimlerinin hastanın iyileşme süreci üzerindeki etkisi önem kazanmaktadır. Bu makalenin amacı, hemşirelikte yaratıcılığın önemine ve gerekliliğine dikkat çekmek, hemşirelik bakımının sunumunda yaratıcılığın ortaya konulmasına ve zamanın etkin kullanılmasına katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Yaratıcılık, Zaman yönetimi. 


Keywords: