BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevda UZUN, Esma ÖZMAYA
COVID-19 PANDEMİSİNDE BİREYLERİN RUH SAĞLIĞI VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR
 
Ruh sağlığı, birçok çalışmada olumlu ve olumsuz duygularla başa çıkmak için gerekli uyumu sağlayan önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Pandemiler ise bireylerin sağlığını her yönden tehdit eden durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitlesel bir afet olan COVID-19 bulaştırıcılık düzeyinin çok yüksek olması, hemen hemen tüm ülkelere yayılmış olması ve sosyoekonomik yaşamı fazlaca etkilemiş olması gibi sebeplerden ötürü, ülkelerin sağlık sistemine hem ekonomik hem de insan gücü anlamında ciddi bir yük getirmiştir. Yapılan çalışmalarda karantina uygulaması sonrası bireylerde depresyon, sinirlilik, uykusuzluk, travma sonrası stres bozukluğu ve duygusal tükenme gibi olumsuz psikolojik etkiler bildirilmiştir. Pandemi sürecinde sağlık kuruluşlarına ulaşamayan ya da başvurmaktan kaçınan hastalara uzaktan görüntülü konuşma ya da telefon aracılığıyla sağlık hizmeti sunumuna devam edilmiştir. Öte yandan geniş çaplı COVID-19 taraması yapılması, test merkezleri ve tanı alan bireylerle iletişimin sağlanması ve hasta olan kişilerin takibini sağlamak için, web tabanlı programlar, videolu görüşme sistemleri ve akıllı telefon uygulamaları gibi tele-sağlık uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır. Tele sağlık hizmetleri dünyada bir çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de hastalara ulaşmada en etkili çözüm yollarından biri olarak görülmüştür. Ayrıca bir çok ülkede uygulanan dijital terapi programları sayesinde bireylerin ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca dijital terapi programları ile bir çok bireyde sağlıklı beslenme, fiziksel egzersiz, uyku gibi konularda yaşam tarzı müdahalesinde bulunulmuş ve oldukça olumlu sonuçlar alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, ruh sağlığı, inovasyon 


Keywords: