BİLDİRİ DETAY

Bahar ATALAY, Arzu BAHAR
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON MODELİ KULLANIMI VE TÜRLERİ
 
Günümüzde hemşirelik eğitiminde birçok teknik kullanılmaktadır. Eğitim yöntemlerinin önemli bir grubunu, bilgisayar destekli eğitim ve simülasyon eğitimleri oluşturmaktadır. Simülasyon, bir olay ya da gerçek yaşam durumlarının gerçeğe uygun bir modelinin geliştirildiği ya da gerçeğe yakın koşulların oluşturulduğu bir yöntemdir. Benzetim olarak da isimlendirilen simülasyon, gerçekte var olan görevlerin, ilişkilerin, fenomenlerin, ekipmanların, davranışların ya da bazı bilişsel aktivitelerin taklit edilmesi olarak tanımlanabilir. Teknoloji ve eğitimdeki gelişmelerin hızlanmasıyla, simülasyon uygulamaları ve araçlarının yaygınlaşması ve eğitimde kullanılması sağlamıştır. Son 40 yılı aşkın bir süredir sağlık bakım profesyoneli öğrencilerinin eğitiminde simülasyon çok değerli bir eğitim aracı olarak kabul edilmektedir. Simülasyon çeşitleri; beceri eğitim modelleri, anatomik modeller, gerçekliği düşük girişimsel simülatörler, gerçekliği düşük interaktif hasta simülatörleri, gerçekliği yüksek interaktif hasta simülatörleri, gerçekliği yüksek girişimsel simülatörler, sanal gerçekliği olan ve dokunmatik sistemler, görüntülü simülatörler olarak sıralanabilir. Hemşirelik uygulamaların ilk olarak hasta üzerinde gerçekleştirilmesi birçok nedenle öğrencileri kaygılandırmaktadır. Hata yapma endişesi ve hastaya zarar verme korkusu en başta gelen nedenlerdendir. Bu durum öğrenmenin zor ve eksik gerçekleşmesine neden olmaktadır. Simülasyon eğitimi tüm bu olumsuzlukların tersine dönmesine yardımcı olur. Pek çok araştırma hemşirelik bilgi, psikomotor beceri ve iletişim becerilerinin kazandırılmasında simülasyon ile eğitimin daha etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca simülasyon eğitimi ve öğrencilerin stres düzeyleri arasındaki ilişki inceleyen araştırmalarda simülasyonun öğrencilerin memnuniyet ve öz güven düzeylerinde artma sağladığı gösterilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) de hemşirelik programlarında elektronik öğrenme ve simülasyon yöntemlerinin kullanılmasını önermektedir. Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmalı ve desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Hemşirelik eğitimi, Teknoloji 


Keywords: