BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine APAYDIN, Nagihan KÖROĞLU KABA
YAŞLILARDA TAMAMLAYICI UYGULAMALAR: KAHKAHA TERAPİ VE MASAJ
 
Yaşlılık, fizyolojik, psikolojik, sosyal, toplumsal ve ekonomik açıdan gerilemenin ilerlemeden daha fazla görüldüğü, sağlık sorunları ve bunların yol açtığı semptomların yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bir dönemdir. Dünyada, doğum oranlarının düşmesi, yaşam standartlarının yükselmesi sonucu insan ömrünün uzaması yaşlı nüfus oranını artırmaktadır. Tamamlayıcı uygulamalar dezavantajlı gruplar arasında yer alan yaşlı bireylerde, modern tıbbın etkisini güçlendirmek, semptomların yönetimini sağlamak, medikal tedavilerin neden olduğu yan etkileri yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. Kahkaha terapisi ve masaj, yaşlı bireylerde sıklıkla kullanılan tamamlayıcı uygulamalardandır. Kahkaha terapisi, gülme ile fiziksel egzersizin birleştirildiği bir terapi yöntemidir ve bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel işlevlerinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Yaşlı bireylerde yaygın olarak kullanılan bir diğer tamamlayıcı uygulama olan masaj ise, dokunmanın planlı ve bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilmesidir. Bir diğer ifade ile masaj; deri, derialtı dokusu ve kaslar gibi yumuşak dokulara farklı yöntemler kullanılarak uygulanan, organizmada fizyolojik ve/veya psikolojik parametreler üzerinde etkiler oluşturan mekanik uyarıcılardır. Hem kahkaha terapisinin hem de masajın yaşlı bireylerde yaşam kalitesini artırdığı, bilişsel işlevi iyileştirdiği, hastalıkların yol açtığı belirti, bulgu ve komplikasyonların yönetiminde etkili olduğu, psikolojik iyi oluşu sağladığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle bu tamamlayıcı uygulamaların yaşlı bireylerde özellikle kronik hastalıkların yönetiminde kullanımının artırılması, bakım vericilerin ve sağlık çalışanlarının bu yöntemler konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalık kazandırılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Uygulamalar, Kahkaha Terapisi, Masaj 


Keywords: