BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şenay KILIÇ ENGİN, Latife UTAŞ AKHAN
YÜKSEKÖĞRETİM HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ UZAKTAN EĞİTİME NE KADAR HAZIR?
 
İnsanoğlunun varoluşundan itibaren süregelen eğitim anlayışı, zamanla, içinde bulunduğu çağa uygun olarak ve insanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda değişime uğramış ve şekil değiştirerek varlığını sürdürmeye devam etmiştir. 2019 yılının Aralık ayında patlak veren Covid 19 pandemisi nedeniyle başta eğitim olmak üzere birçok alanda kısıtlamaya gidilmiş ve alternatif yollar aranmıştır. Günümüz teknolojilerine ayak uydurarak, öğrencilerin okuldan uzak kalmaması ve eğitimin sekteye uğramaması için ilk akla gelen seçenek olan “uzaktan eğitim modeli” devreye girmiştir. Pandemi öncesinde de bazı okullarda aktif olarak kullanılan uzaktan eğitim modeli pandemiyle birlikte hız kazanmış ve bütün okullar bu modele geçmek zorunda kalmışlardır. Okulların teknolojik alt yapısı, öğrencilerin teknolojik donanımı ve bilgisini gerektiren bu modelin herkes tarafından kullanılması için bütün öğrencilerin eşit şartlarda olması gerekmektedir. İlk başlarda avantaj olarak görülen uzaktan eğitim sisteminin zamanla dezavantajları da ortaya çıkmıştır. Öğrenci bazlı araştırmalar, teorik derslerde birçok avantajı bulunan modelin uygulama gerektiren bölümlerde okuyan öğrenciler için dezavantajları da olduğunu açığa çıkarmıştır. Öğrencilerin geleneksel sınıf ortamından uzak kalmaları, derse katılımlarını ve etkileşimlerini etkilemiş, bu da öğrenme süreçlerinde değişikliğe neden olmuştur. Uygulama gerektiren bölümlerin başında gelen hemşirelik bölümü öğrencilerinin bu pandemi sürecinde uzaktan eğitimi nasıl değerlendirdikleri ve görüşleri literatürdeki yerini almıştır. Uzaktan eğitimin yakın gelecekte alternatif eğitim modeli olmaktan çıkıp, eğitimin ana modeli haline geleceği öngörülmektedir. Yalnız, bu dönüşümün doğru şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin bilgiye erişim kaynaklarının neler olduğu, sürecin nasıl bir değişiklik gösterdiği ve uzaktan eğitim alan hemşirelik öğrencilerinin bu süreçte neler yaşadığının bilinmesi ve öneriler getirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Covid 19, Uzaktan eğitim, Hemşirelik öğrencileri 


Keywords: